Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
20.12.2012.
U P U T S T V O o radu popisnih komisija i obavljanju popisa imovine, potraživanja, zaliha i obaveza za 2012. godinu
20.12.2012.
U P U T S T V O o popisu imovine , potraživanja, zaliha i obaveza budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na kraju budžetske godine
06.12.2012.
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o administrativnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
06.12.2012.
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon
06.12.2012.
Nacrt ZAKONA o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu
06.12.2012.
Nacrt Zakona o administrativnim taksama 2012 IV
23.11.2012.
Pozivamo Vas na press konferenciju koju organizuje ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde Muhidin Pleh. Press konferencija o temi „Izmjene i dopune Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona...
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.