Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Zasjedala Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Razmatrani materijali za 17.redovnu sjednicu Skupštine
Datum: 08.06.2021.

Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 35. sjednici održanoj danas,  razmatrala je Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz  Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-31.12.2020. godine, Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JZU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za 2020. godinu, Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2020. godinu, te Izvještaj o izvršenju operativnog i Finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01.-31.12.2020. godine.

Na dostavljene izvještaje Komisija nije imala primjedbi te svojim zaključkom predlaže Skupštini da o istim vodi raspravu na 17. redovnoj sjednici Skupštine BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.