Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO ZA FINANSIJE BPK GORAŽDE
Uplaćena finansijska sredstva korisnicima socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade za april u ukupnom iznosu od 260.790 KM
Datum: 27.05.2021.

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 27.05.2021.godine izvršilo uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec april 2021.godine koje se odnose na:

  • stalnu novčanu pomoć u iznosu od 39.870,94 KM,
  • dječiji doplatak u iznosu od 26.825,00 KM,
  • žene – majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 132.558,37KM,
  • egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce u iznosu od 61.536,00 KM.

Po osnovu naknada propisanim  Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražda, za mjesec april 2021. godine izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 260.790,31 KM.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.