Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisani ugovori za realizaciju projektnih aktivnosti neprofitnih organizacija u 2021. godini
Datum: 10.08.2021.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća potpisala je danas ugovore sa korisnicima sredstava po Programu utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda-Tekući transferi neprofitnim organizacijama. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar za finansije BPK Goražde Esad Kanlić.

Na osnovnu javnog poziva, za realizaciju projektnih aktivnosti neprofitnih organizacija u 2021. godini  Vlada BPK Goražde svojom odlukom odobrila je finansijska sredstva u iznosu od 92.000 KM,  a finansirat će se dvadeset uduženja građana s prostora BPK Goražde,  uključujući i MDD „Merhamet“ Goražde, kojem je za realizaciju projekta izdvojeno 10.000 KM.

Između ostalog, podržani su projekti  razvoja i afirmacije sportskih klubova, projekti u kojem su zastupljene žene, a čija djelatnost je od čuvanja tradicionalnih bosanskih vrijednosti do brige o zdravlju stanovništva i prevenciji osnaživanja zdravlja žena. Također, podržan je i projekat  Udruženja starih tradicionalnih umjetničkih zanata i domaće radinosti te sufinansiranje dugometražnog dokumentarnog filma “Zaim” o heroju i komandantu Zaimu Imamoviću.

Prema riječima premijerke, radi se o puno većim finansijskim sredstvima koja su izdvojena u odnosu na prethodne godine, a ono na čemu će se posebno insistirati jeste na pravdanju utroška tih sredstava, što će biti jedan od prioritetnih uslova za nastavak saradnje i u narednom periodu.

„Podržali smo najbolje projekte sa kojim su udruženja aplicirala prema Vladi BPK Goražde i smatramo da je ovaj vid podrške od velikog značaja, pogotovo u vrijeme pandemije virusa COVID-19, kada su ekonomske posljedice utjecale na sve vidove u društvu, pa tako i na rad udruženja. Finansijska sredstva nisu mogla biti odobrena u potpunosti onako kako su oni tražili u svom zahtjevu. ali mi smo u skladu sa utvrđenim kriterijima, vrednovali i kvalifikovali one projekte koji su jako bitni za BPK Goražde“-ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

U ime korisnika programa, riječi zahvalnosti na realizaciji programa koji će omogućiti nastavak aktivnosti ovih udruženja,  Vladi BPK Goražde uputio je predstavnik NK „Azot“ Vitkovići Amir Dragolj . U svom obraćanju on je ukazao na značaj dodijeljenih sredstava, posebno u periodu borbe protiv pandemije virusa COVID-19 kada je svaki vid podrške veoma bitan kako bi udruženja provodila planske aktivnosti od značaja za BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.