Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Uplaćene naknade za korisnike socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade
Datum: 20.08.2021.

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 20.08.2021. godine izvršilo uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec juli 2021. godine koje se odnose na:

  • stalnu novčanu pomoć u iznosu od 38.830,00 KM,
  • dječiji doplatak u iznosu od 26.332,00 KM,
  • žene – majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 128.463,69 KM,
  • te egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce u iznosu od 63.256,00 KM.

Po osnovu naknada propisanim  Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK-a Goražde za mjesec juli 2021. godine izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 256.881,69 KM.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.