Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Press konferencija premijerke BPK Goražde i ministara za privredu i finansije
Sva dugovanja prema poljoprivrednim proizvođačima isplaćena zaključno sa 2020. godinom; po prvi put do kraja ove godine bit će isplaćen podsticaj i za 2021. godinu
Datum: 07.09.2021.

O dinamici isplate po  Programima kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. i 2021. godinu na današnjoj press konferenciji govorili su premijerka BPK Goražde Aida Obuća te ministri za privredu i finansije Mensad Arnaut i Esad Kanlić.

Po Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020.godinu, čija je vrijednost 250.000 KM,  finansijska sredstva odobrena su za 60 samostalnih poljoprivrednih proizvođača i 101 fizičko lice koji su u skladu sa javnim pozivima ispunili uslove za podsticaj iz budžeta BPK Goražde. Kako je istaknuto, sva dugovanja prema poljoprivrednim proizvođačima isplaćena su zaključno sa 2020. godinom.

Kada je riječ o podsticajima poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu vrijednost Programa je 250.000KM, a javni poziv objavljen je 08. juna 2021.godine. Krajnji rok za podnošenje zatjeva po ovom javnom pozivu je 15.12.2021.godine.

Analizirajući podršku poljoprivrednim proizvođačima, prema riječima premijerke, može se biti zadovoljno dinamikom isplate kantonalnih novčanih podsticaja prema poljoprivrednim proizvođačima, a kontinuitet isplate rezultat je zajedničkog rada i angažmana kako svih u Vladi BPK Goražde, tako i poljoprivrednih proizvođača.

„Namjera ove Vlade i resornog ministarstva jeste da se do kraja 2021.godine,  do kada je otvoren javni poziv, sukcesivno kako se odluke budu donosile, isplaćuje podsticaj i u toku 2021.godine  i to je prvi put da se u toku jedne kalendarske godine kada je raspisan javni poziv isplati podsticaj poljoprivrednim proizvođačima. To nam bitno iz razloga što smo mi svjesni težine situacije u kojoj su se našli poljoprivredni proizvođači na području našeg kantona, a ovo je jedan vid podrške prema našim sugrađanima koji su se odlučili baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Olakšavajuća okolnost jeste što mi u narednom periodu očekujemo grant sredstva sa nivoa FBiH, a u prioritet raspodjele tih sredstava ćemo staviti i poljoprivrednu proizvodnju“-na današnjoj press konferenciji kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Ministarstvo za privredu BPK Goražde  poziva sve poljoprivredne proizvođače da apliciraju na javni poziv kako bi iskoristili pravo na novčane podsticaje za 2021.godinu.

„Kada uzmemo analizu isplaćenih novačnih podsticaja poljoprivrednim proizvođačima od 2017. do 2019. godine, uzimajući u obzir i dugovanja, isplatu za 2019. i 2020. godinu,  poljoprivrednim proizvođačima isplaćeno je oko 704.000 KM. Realizacijom programa za ovu godinu, izdvajanja prema ovoj grani privrede će biti oko 1.000.000 KM“-ističe ministar za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut.

Iako je evidentno smanjenje prihoda u budžetu BPK Goražde pojavom pandemije virusa COVID-19, sve obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima su izmirene, jer Vlada odluke donosi racionalno prateći operativne planove i raspoloživost sredstava u budžetu, kako se ne bi stvarale obaveze bez pokrića, a samim tim i kršio Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde, na press konferenciji istaknuo je ministar za finansije BPK Goražde Esad Kanlić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.