Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Uplaćene socijalne i boračke egzistencijalne naknade za oktobar
Datum: 24.11.2021.

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu na ime naknade za civilne žrtve rata za mjesec oktobar u iznosu od 75.360,24 KM, a da će danas, 24.11.2021. godine izvršiti uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec oktobar 2021. godine koje se odnose na: – dječiji dodatak u iznosu od 18.632,50 KM – stalnu novčanu pomoć u iznosu od 40.326,00 KM, – žene – majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 129.013,34 KM, – te egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce u iznosu od 61.924,00 KM.

Po osnovu naknada propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK-a Goražde za mjesec oktobar 2021. godine izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 325.256,08 KM.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.