Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
U Gradu Goražde održana javna rasprava o nacrtima Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2022.godinu
Datum: 17.11.2021.

U organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ustavne i zakonodavno-pravne komisije te Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde, danas je u Goraždu održana Javna rasprava o nacrtima Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2022.godinu.

Planirana sredstva u Nacrtu budžeta BPK za 2022. godinu iznose 40.140.850,00 KM, iako su na osnovu prvih konsultacija, prema riječima resornog ministra Esada Kanlića, zahtjevi budžetskih korisnika bili mnogo veći i iznosili su više od 48.000.000 KM.

Na javnoj raspravi kojoj je prisustvovao veliki broj učesnika, izneseno je niz primjedbi i sugestija na nacrt Budžeta BPK Goražde, a sve njih Ministarstvo za finansije će uzeti u razmatranje prije utvrđivanja konačnog prijedloga koji će biti dostavljen prema Vladi BPK Goražde.

„Zaista je teško udovoljiti svima, ali se trudimo da budžet koji donesemo bude stabilan, odnosno  skladu sa projekcijama koje nam nalaže Federalno ministarstvo  finansija. Na nacrt Budžeta koji smo predstavili na javnoj raspravi već smo dobili pozitivno mišljenje, a nakon okonačanih javnih rasprava u sve tri lokalne zajednice sve primjedbe, sugestije, prijedloge  koji se dostave Ministarstvu će biti razmotreni do kraja slijedeće sedmice. Sve one koje su budu smatrale opravdanim, ministarstvo će nastojati uvrstiti u formu prijedloga koji će u konačnici biti dostavljen prema Vladi BPK Goražde na usvajanje“-ovom prilikom kazao je ministar Kanlić.

U narednim danima javne rasprave o ovim dokumentima održat će se i u općinama Pale i Foča u FBiH.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.