Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Uplaćene naknade za socijalne korisnike i korisnike boračkih egzistencijalnih naknada u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
Datum: 22.02.2022.

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu na ime naknade za civilne žrtve rata za mjesec januar 2022. godine u iznosu od 73.684,00 KM, te egzistencijalne naknade za demobilisane borce u iznosu od 61.716,00 KM a da će danas, 22.02.2022. godine izvršiti uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec januar 2022. godine koje se odnose na:

– dječiji dodatak u iznosu od 19.981,00 KM

– stalnu novčanu pomoć u iznosu od 38.953,50 KM,

– žene – majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 128.849,15 KM,

Po osnovu naknada propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK-a Goražde za mjesec januar 2022. godine izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 323.183,65 KM.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.