Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Pokrenute aktivnosti na rekonstrukciji krova zgrade Ministarstva za finansije BPK-a Goražde
Datum: 04.03.2022.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za urbanizam za pokretanje izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji krova zgrade Ministarstva za finansije BPK-a Goražde. Rekonstrukcijom krova riješit će se dugogodišnji problem uposlenika institucija smještenih u ovoj zgradi, a posebno uposlenika Kantonalnog suda, koji se nalaze na posljednjem spratu.

„Zakonom o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde propisana je obaveza čuvanja i održavanja imovine kantona. Pored toga, ugovorom o radu i Zakonom o radu propisano je da se uposlenicima moraju obezbijediti adekvatni uslovi za rad. Da bi se ispunile naprijed navedene obaveze, Vlada BPK Goražde je dužna da putem nadležnog ministarstva provede potrebne aktivnosti na realizaciji projekta zaštite i današnju odluku smo donijeli na osnovu hitno ukazane potrebe za rekonstrukcijom krova zgrade u kome su pored Ministarstva za finansije smjestene i druge kantonalne i vjerske institucije kao što su: Kantonalni sud, Muftijstvo goraždansko, Kantonalno pravobranilastvo, Arhiv BPK i drugi. Osim toga, okončanjem ovog projekta spriječit će se dalje urušavanje kompletnog objekta koji pored svog institucionalnog značaja predstavlja i konstantnu opasnost za građane koji se kreću u njegovoj neposrednoj blizini“, ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Za realizaciju navedenih aktivnosti potrebna su novčana sredstva u iznosu od 128.980,44 KM bez obračunatog PDV-a, koja će se obezbijediti iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde za 2022. godinu. Provođenjem navedenih aktivnosti, zaštitit će se imovina BPK Goražde, stvoriti normalni uslovi za rad institucija smještenih u objektu i spriječiti eventualna opasnost po stanovništvo grada.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.