Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Budžetski korisnici upoznati sa odlukama Vlade BPK Goražde
Datum: 03.10.2012.

 

U organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je u sali Skupštine održan sastanak sa predstavnicima budžetskih korisnika. Sastanak je organizovan s ciljem upoznavanja budžetskih korisnika sa Odlukom Vlade BPK o obustavi izvršenja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu BPK Goražde za 2012.godinu te aktivnostima na realizaciji Programa mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima  Budžeta BPK Goražde za 2011.godinu od Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH. Na sastanku je pored predstavnika budžetskih korisnika i predstavnika Ministarstva za finansije prisustvovao i premijer BPK Goražde dr. Alija Begović te predstavnik Centra civilnih inicijativa Dževad Glinac.

Kako je istaknuto na današnjem sastanku, Vlada je s ciljem uspostavljanja likvidnosti i ravnoteže Budžeta BPK Goražde obustavila izvršavanje pojedinih rashoda i izdataka u trajanju do 30 dana, a prema riječima ministra za finansije Muhidina Pleha, neophodno je pristupiti i Izmjenama i dopunama budžeta za 2012.godinu.

„Poznato je da je Budžet BPK Goražde definisan u iznosu 44.500.000 KM u kojem su definisani i transferi sa nivoa Federacije BiH u iznosu od 11.500.000 KM. Vlada Federacije, odnosno Parlament utvrdio je da transfer BPK Goražde bude u iznosu od 5.000.000 KM, što samo po sebi nije teško zaključiti da će se finansijska sredstva sa nivoa Federacije umjesto 11.500.000 morati kroz Izmjene i dopune budžeta utvrditi u iznosu od 5.000.000KM, a to znači da je neophodnost Izmjena i dopuna budžeta u iznosu od 6.500.000 KM. Stoga smo i dali da se aktivnosti na izmjenama i dopuni budžeta odrade u nešto kraćem roku, u roku od 30 dana, sve s ciljem da bismo imali pretpostavke o izvršavanju osnovnih nadležnosti definisanih Ustavom BPK i uvažavajući zakonske obaveze pripreme Budžeta za 2013.godinu“-istaknuo je ministar za finansije BPK Goražde Muhidin Pleh.

Kada je riječ o Programu mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima, budžetski korisnici dužni su da do kraja godine otklone te nedostatke. Do kraja 2012.godine trebao bi da se definiše i status finansijskih sredstava dobijenih sa nivoa Federacije BiH,  odnosno da se utvrdi da li je to grant ili su kreditna sredstva, što će biti evidentno kroz Izvještaj o izvršenju budžeta za 2012.godinu.

Ministar za finansije Muhidin Pleh  još jednom je zamolio budžetske korisnike da ne stvaraju obaveze za koje nemaju odobrena finansijska sredstva kroz operativne planove kako se ne bi narušio kontinuitet izvršenja budžeta.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.