Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Za srijedu zakazan sastanak sa budžetskim korisnicima
Datum: 23.11.2012.

Ministarstvo za finansije u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona poziva sve budžetske korisnike da prisustvuju sastanku koji će se održati dana 28.11.2012.godine (srijeda) u 10,00 sati u Velikoj sali BPK Goražde, u Goraždu ulica 1.slavne višegradske brigade 2a.

Za sastanak je predviđen slijedeći :

DNEVNI RED

  1. Informacija o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu
  2. Informacija o aktivnostima na izradi Budžeta Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu
  3. Informacija o aktivnostima vezanim za popis za 2012. godinu
  4. Tekuća pitanja
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.