Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Javne rasprave o nacrtima dva zakona održane i u Goraždu
Datum: 20.12.2012.
Javna rasprava

Javna rasprava

Nakon općina Foča-Ustikolina i Pale-Prača, danas su i u Goraždu održane javne rasprave o nacrtima Zakona izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon i Zakona o administrativnim taksama BPK Goražde.

Javne rasprave vodilo je Ministarstvo za finansije, na čelu sa ministrom Muhidinom Plehom.

Prva javna rasprava bila je posvećena nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, čiji je cilj ostvarivanje određenih mjera ekonomske politike, kao i postizanje određenih fiskalnih efekata te poticanje aktivnijeg korištenja imovine.

Izmjene postojećeg zakona, u prvom redu, odnose se na proširenje obuhvata osnovnog zakona, tako da je planiranim izmjenama predviđeno oporezivanje automata za igre za zabavu, parking prostora, benzinskih pumpi te zemljišta koje se koristi za benzinske pumpe, kao i detaljnija razrada pojedinih odredbi ovog zakona s ciljem povećanja efikasnosti u njegovoj praktičnoj primjeni.

Trenutno važeći Zakon o administrativnim taksama BPK Goražde donesen je još 2004. godine. U međuvremenu, zakon je nekoliko puta mijenjan, a došlo je i do izmjena zakonske regulative i u drugim oblastima u nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog čega je došlo i do potrebe za donošenjem potpuno novog zakona koji će regulisati oblast administrativnih taksi na području našeg kantona.

Ono što je bitno reći jeste da nacrtom ovog zakona nije predviđeno povećanje postojećih administrativnih taksi, nego je proširen obim naplate administrativnih taksi što je, s druge strane, uslovljeno donošenjem drugih zakonskih propisa.

Posjećenost današnjih javnih rasprava, kao i aktivnost samih učesnika ocijenjene su zadovoljavajućim.

Primjedbe i sugestije na nacrte pomenutih zakona moći će se, u predviđenom roku, dostaviti Ministarstvu za finansije u pisanoj formi.

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.