Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Premijer BPK i ministar finansija
Sastanak u Federalnom ministarstvu finansija
Datum: 08.01.2013.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto i ministar finansija Alem Mujković sastali su se juče, 07.01.2013.godine, u Sarajevu i sa savjetnikom federalnog ministra finansija Samirom Bakićem.

Premijer i ministar finansija informisali su se o mogućnostima za rješavanje statusa kredita MMF koji je po ugovoru o prijenosu kreditnih sredstava po trećem stand by aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda zaključen između Federacije BiH i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2009. godini. Ovom prilikom izražena je potreba da se status ovog kredita riješi u što skorije vrijeme, te otklone sve dileme u vezi sa pozicioniranjem Budžeta BPK Goražde u 2013.godini.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.