Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona je u protekle tri godine općinama na prostoru kantona kroz tekuće transfere doznačila 7.875.000 KM
Datum: 07.01.2013.

U proteklim danima posredstvom medija prezentirane su određene informacije o tome kako je Bosansko-podrinjski kanton Goražde, usvajajući Rebalans budžeta za 2012. i Budžet za 2013. godinu, onemogućio dalji razvoj jedinica lokalne samouprave i implementaciju kapitalnih projekata kroz smanjenje planiranih izdvajanja za transfere općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona je u protekle tri godine, od 01.01.2010. do 31.12.2012. godine kroz tekuće transfere općinama na prostoru kantona ukupno doznačila 7.875.000 KM.

Na osnovu izvještaja o utrošenim sredstvima dostavljenih od strane općina, općine su opravdale utrošak za 6.919.275 KM, što predstavlja 88 % ukupno doznačenih sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prema informaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a na osnovu dostavljenih izvještaja od strane općina, u protekle tri godine općine su dobivena grant sredstva u iznosu od 7.875.000 KM utrošile za:

1)      Tekuće rashode u iznosu od  5.098.799 KM odnosno 65 % svih doznačenih sredstava

2)      Kapitalne izdatke u iznosu od 871.512 KM odnosno 11 % svih doznačenih sredstava

3)      Rashodi i izdaci nerazvrstani po namjeni u iznosu od 948.964 KM odnosno 12 % svih doznačenih sredstava, i

4)      Iznos od 955.725 KM odnosno 12 % sredstava primaoci sredstava nisu dostavili izvještaj o utrošku.

Suprotno tvrdnjama iznesenim u medijima, od ukupno primljenih grantova od kantona u protekle tri godine, općine su za kapitalna ulaganja u projekte iskoristili svega 12 % primljenih sredstava dok su većinu dobivenih sredstava iskoristile za tekuće rashode, koji su utrošeni za izmirivanje obaveza koje se u skladu sa Zakonom finansiraju iz izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave kao što su plaće i materijalni troškovi, za šta je u protekle tri godine prema dostavljenim izvještajima potrošeno 2.066.891 KM.

I pored činjenice da se većina sredstava za grantove općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koristi za finansiranje tekućih rashoda a ne za ulaganje u kapitalne, infrastrukturne ili privredne projekte, u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu je planirana direktna finansijska podrška općinama u ukupnom iznosu od 2.320.000 KM, ne uključujući planirana namjenska izdvajanja resornih kantonalnih ministarstava.

Obzirom da je planirani iznos od 2.320.000 KM skoro dvostruko veći iznos od iznosa utrošenih grant sredstava kantona za kapitalne projekte u protekle tri godine, smatramo da je iznošenje tvrdnji da Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zapostavlja razvoj lokalnih zajednica potpuno neutemeljen i neargumentovan, te na ovaj način Vlada kantona želi pružiti objektivnu i cjelovitu informaciju o ulozi Bosansko-podrinjskog kantona u razvoju jedinica lokalne samouprave.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.