Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO ZA FINANSIJE BPK GORAŽDE DODIJELILO RAČUNARSKU OPREMU
Deset računara dodijeljeno SSŠ „Džemal Bijedić“, Centru za socijalni rad i Arhivu kantona
Datum: 04.04.2017.

Ministar za finansije BPK Goražde Nudžeim Džihanić potpisao je danas sporazum od dodjeli računarske opreme SSŠ „Džemal Bijedić“, Centru za socijalni rad i Arhivu kantona. Radi se o deset računarskih jedinica od kojih su po jednu dobili Arhiv i Centar za socijalni rad, dok je SSŠ „Džemal Bijedić“ dobila osam računarskih jedinica koje će koristiti u svakodnevnom radu.

Srednja stručna škola “Džemal Bijedić” računare će koristiti za opremanje kabineta za preduzeće za vježbu. Preduzeće za vježbu je inovativni, praktično orijentirani metod učenja koji  ima za cilj promovisati preduzetničke vještine – to je virtualno preduzeće u kojem se promovišu procesi stvarnoga biznisa.

Računari će doprinijeti lakšoj realizaciji praktične nastave za učenike administrativno i trgovinske struke, odnosno zvanja trgovački tehničar EUVET program i poslovno- pravni tehničar EUVET program, naglasili su predstavnici ove škole.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.