Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ČLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA I DRUGIH ORGANA INSTITUCIJA KANTONA, KANTONALNIH JAVNIH USTANOVA I KANTONALNIH JAVNIH PREDUZEĆA BPK-A GORAŽDE
Zakonom do izjednačavanja plata direktorima javnih ustanova, preduzeća i članova upravnih i nadzornih odbora
Datum: 13.06.2017.

U sali Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održana prva javna rasprava o Nacrtu Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i  drugih organa institucija kantona, kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i poslanici u Skupštini te direktori javnih ustanova s područja našeg kantona.

Kako ističe resorni ministrar Džihanić, na osnovu inicijativa poslanika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada BPK-a Goražde formirala je radnu grupu koja je izradila tekst Nacrta ovog Zakona i zadužila Ministarstvo finansija da vodi proceduru, odnosno da  zajedno sa Komisijom za budžet, finansije i administrativna pitanja i Ustavno-pravnom i zakonodavnom  komisijom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  provede javne rasprave.

Prema riječima ministra, ovaj Zakon odnosi se na plaćanje naknada, prije svega, direktorima javnih ustanova i javnih preduzeća kojima je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde, kao i naknada za članove organa upravljanja javnih preduzeća i javnih ustanova, tj. upravnih odbora, nadzornih odbora i skupština.

„Ovim Zakonom se predviđa da se plate izjednače i da se dovedu na neki normalan nivo kako ne bi pojedini direktori imali, mogu slobodno reći, veće plate od premijera kantona. On će dovesti i do balansa, s obzirom na to da pojedini direktori nemaju onoliko plate koliko je to predviđeno Zakonom, tj. dvije prosječne plate u Federaciji BiH, što bi iznosilo negdje oko 1.700,00 KM. Pojedini direktori javnih preduzeća i ustanova imaju dosta veće plate u odnosu na kompletnu izvršnu vlast u Bosansko-podrinjskom kantonu, a što se tiče naknada članovima upravih i nadzornih odbora, predviđa se da ide od 15 procenata za predsjednike upravnih i nadzornih odbora, a 10 procenata od prosječne plate Federacije BiH za članove nadzornih i upravnih odbora“ – kazao je on.

S obzirom na to da je ovaj Zakon u nacrtu, javne raprave će se u naredna dva dana provesti i u općinama Foča u FBiH i Pale u FBiH, nakon čega će on biti upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Istaknuto je da će se sve sugestije i primjedbe s javnih rasprava razmotriti, a one koje budu uvažene ugradiće se u Zakon. Primjedbe koje ne budu uvažene, biće posebno obrazložene zašto nisu prihvaćene.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.