Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTAR ZA FINANSIJE
U toku su pripreme za donošenje izmjena i dopuna Budžeta BPK Goražde za 2017. godinu
Datum: 16.08.2017.

U organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan još jedan u nizu sastanaka  ministara u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona s ciljem priprema za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu.

S tim u vezi, ministar za finansije Nudžeim Džihanić danas je dao izjavu za medije u kojoj je informisao javnost o planovima za donošenje ovogodišnjeg rebalansa Budžeta.

On je podsjetio da je Vlada BPK Goražde na prijedlog resornog ministarstva, a zbog smanjenog priliva sredstava u Budžetu, 06.07.2017. godine donijela Odluku o obustavi izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz budžeta za ovu godinu, koja je još uvijek na snazi.

– Ova Odluka je na snazi do 22.08.2017. godine i prvi korak koji treba da se uradi na sljedećoj sjednici Vlade jeste da se donese Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Budžeta za 2017. godinu – kazao je ministar Džihanić.

Prema njegovim riječima, Budžet za ovu godinu na prihodnovnoj strani usvojen je u iznosu od 40.618.000 KM, dok na rashodovnoj strani iznosi 39.618.000 KM. Razlika u visini od 500.000 KM planirana je za pokriće deficita iz prethodnih godina.

Resorni ministar je ovom prilikom kazao i da Budžet za ovu godinu nije usvojen u najrealnijem iznosu, s obzirom da BPK Goražde još uvijek u velikoj mjeri zavisi od grantova i transfera s viših nivoa vlasti.

Radi se prvenstveno o grantu Federacije, kao i projektima čiju realizaciju resorna kantonalna ministarstva mogu ostvariti uz pomoć viših nivoa vlasti. U tom smislu, ministar je pojasnio da većina projekata sa kojima su resorna ministarstva aplicirala kod viših nivoa vlasti još uvijek nije realizovana, kao ni da Vlada Federacije još uvijek nije donijela odluku o raspodjeli grant sredstava za ovu godinu.

Procjene Ministarstva za finansije su da će izvorni prihodi u Budžetu BPK Goražde za 2017. godinu biti na nivou prošlogodišnjih tj. da će iznositi oko 29,5 miliona KM, što je na nivou sredstava potrebnih za finansiranje obaveza koje proizilaze iz osnovnih ustavnih nadležnosti.

– Za sve ostale projekte, subvencije, transfere, znači potpore nižim nivoima vlasti od strane Kantona, ostaje nam mala razlika koja zavisi od doznake tih sredstava iz Federacije tj. oko 3,4 – 4 miliona KM koje treba da dobijemo – pojasnio je ministar Nudžeim Džihanić.

Uzimajući u obzir analize Ministarstva po pitanju punjenja Budžeta, on je istakao da bi bilo realno očekivati da će izvršenje Budžeta BPK Goražde za ovu godinu iznositi oko 36 miliona KM, što je na nivou prošlogodišnjeg izvršenja.

– Mogu još dodati da ova Odluka o obustavi izvršenja pojedinih rashoda i izdataka nije imala veliki efekat kada je u pitanju uravnoteženje prihoda i rashoda i zato idemo s ovim korakom da na narednoj sjednici Vlade donesemo Odluku o pokretanju postupka za donošenje izmjena i dopuna Budžeta za ovu godinu – kazao je ministar.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.