Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Održan sastanak sa predstavnicima Kantonalnog poreznog ureda Goražde
Prezentirana analiza prihoda uplaćenih poreza na imovinu, naslijeđe i poklon
Datum: 21.11.2019.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Mirsad Agović, upriličili su sastanak sa direktorom Kantonlanog poreznog ureda Goražde Harisom Delizaimovićem i šeficom ispostave Poreznog ureda za općine u sastavu BPK Goražde, Džemilom Kazagić.

Na sastanku je razgovarano o implementaciji Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama BPK Goražde, uzimajući u obzir činjenicu da je presudom Ustavnog suda iz 2019.godine, jedna od odredbi člana kojim se propisuje visina taksi proglašena neustavnim.

Ovom prilikom prezentirana je i analiza prihoda uplaćenih poreza na imovinu, naslijeđe i poklon u 2018.godini, s akcentom na prihode priređivača igara na sreću koji posluju na području našeg kantona.

Od trideset poslovnica koje posluju na području našeg kantona, na ime poreza Lutrija BiH koja ima dvije poslovnice u Goraždu, uplatila je iznos od 31.200KM.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.