Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 8. redovnu sjednicu
Usvojeni nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu
Datum: 27.11.2019.

 

 

Na 8. redovnom zasjedanju, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2020.godinu, kao i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Utvrđeni nacrti upućeni su u proceduru javnih rasprava, koje će se organizaciji resornih ministarstava i nadležnih skupštinskih komisija održati u narednih 15 dana, u sve tri lokalne zajednice u sastavu Kantona.

Takođe, Skupština je usvojila izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019.godinu u iznosu od 17.934.841,00 KM.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.