Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Registar ovlaštenih revizora
 1. ABADŽIĆ ENVER | – više
 2. ABDUZAIMOVIĆ-FILIPOVIĆ SADETA | – više
 3. ADEMAJ ZILHA | – više
 4. AGAČEVIĆ SANELA | – više
 5. AGANSPAHIĆ DŽEMAL | – više
 6. AHMETAGIĆ NEDIM | – više
 7. ALIHODŽIĆ ADVIJA | – više
 8. ARAPČIĆ ZINKA | – više
 9. AŠČIĆ ALMA | – više
 10. ATLIĆ SADIKA | – više
 11. AVDIĆ-VAJZOVIĆ LEJLA | – više
 12. AZINOVIĆ ŽELJKO | – više
 13. BABAČIĆ VEZIRKA | – više
 14. BABIĆ AMRA | – više
 15. BAGARIĆ VERICA | – više
 16. BAHTANOVIĆ SEAD | – više
 17. BAJRAMOVIĆ GORDANA | – više
 18. BAJRIĆ HASIJA | – više
 19. BALAVAC NEĐAD | – više
 20. BALEŠIĆ SEAD | – više
 21. BALJIĆ ENES | – više
 22. BANDIĆ DUBRAVKA | – više
 23. BARUČIJA MELIHA | – više
 24. BAŠIĆ SABIT | – više
 25. BAŠIĆ AMELA | – više
 26. BAŠIĆ AVDIJA | – više
 27. BATINIĆ RANKO | – više
 28. BEĆAREVIĆ SABINA | – više
 29. BEĆIRAGIĆ MARIJA | – više
 30. BEĆIRAGIĆ ASIM | – više
 31. BEĆIROVIĆ AMIRA | – više
 32. BEGANOVIĆ FUAD | – više
 33. BEGANOVIĆ VEDRAN | – više
 34. BEGANOVIĆ ENSUD | – više
 35. BEGANOVIĆ AIDA | – više
 36. BEGANOVIĆ ENVER | – više
 37. BEGANOVIĆ AJKA | – više
 38. BEGIĆ-FUKELJ SABINA | – više
 39. BERBIĆ MUHAMED | – više
 40. BESAROVIĆ ALTIJANA | – više
 41. BIBER REFIK | – više
 42. BIHORAC MIRZA | – više
 43. BIHORAC KIMETA | – više
 44. BOGUT MARIJA | – više
 45. BOŠNJAK ŽELJKO | – više
 46. BRANKOVIĆ MIROSLAV | – više
 47. BRKIĆ IVANKA | – više
 48. BUDIMIR ŽELJKA | – više
 49. BULJUBAŠIĆ SAMIR | – više
 50. COCALIĆ MUJESIRA | – više
 51. CVIJANOVIĆ ZORAN | – više
 52. ČABARAVDIĆ OMER | – više
 53. ČALUK MIRSAD | – više
 54. ČAMDŽIĆ MERISA | – više
 55. ČAMPARA ISMET | – više
 56. ČARDAKOVIĆ ISMETA | – više
 57. ČAUŠEVIĆ NUSRET | – više
 58. ČENANOVIĆ VAHIDA | – više
 59. ČERGIĆ FUAD | – više
 60. ČOLAK MARKO | – više
 61. ČOLAKHODŽIĆ HASAN | – više
 62. ČORBO MIRSAD | – više
 63. ČORBO SEAD | – više
 64. ČOTIĆ IRENA | – više
 65. ĆATIĆ HAZIMA | – više
 66. ĆUK JASNA | – više
 67. DAMADŽIĆ NAJLA | – više
 68. DAUTOVIĆ NERMIN | – više
 69. DELIĆ SELMA | – više
 70. DELIĆ ĆAMIL | – više
 71. DELIĆ ALMA | – više
 72. DERVIŠIĆ NIJAZ | – više
 73. DIVKOVIĆ ZDENKA | – više
 74. DIZDAR IBRAHIM | – više
 75. DJEDOVIĆ PAVO | – više
 76. DMITROVIĆ MILAN | – više
 77. DRMAČ IVANKA | – više
 78. DUJIĆ NEDJELJKO | – više
 79. DUJO NIKO | – više
 80. DURANOVIĆ EKREM | – više
 81. DURMIŠEVIĆ KASIM | – više
 82. DŽAKULA MIRO | – više
 83. DŽELO MIRZETA | – više
 84. DŽUMHUR ADMIR | – više
 85. ĐOGIĆ MARICA | – više
 86. ĐUG OMER | – više
 87. ĐULBIĆ SABAHUDIN | – više
 88. EKINOVIĆ BILJANA | – više
 89. EMINOVIĆ MUNIBA | – više
 90. ESKIĆ ZUHRA | – više
 91. FAKO DŽEMAL | – više
 92. FAZLIĆ-SOJKIĆ MERSIHA | – više
 93. FEJZIĆ NIHAD | – više
 94. FEJZIĆ AIDA | – više
 95. FERHATBEGOVIĆ HANKA | – više
 96. FETAHOVIĆ ZINKA | – više
 97. GAČANOVIĆ JASMINA | – više
 98. GALIĆ MARKO | – više
 99. GANIĆ ENES | – više
 100. GASAL ZAGORKA | – više
 101. GAZIBEGOVIĆ HUSREF | – više
 102. GAZIJA HAJRIJA | – više
 103. GLIBANOVIĆ FUAD | – više
 104. GLIBIĆ NADA | – više
 105. GLUMČEVIĆ AHMED | – više
 106. GRANULO ASIMA | – više
 107. GUŠIĆ HASIDA | – više
 108. GUTOŠIĆ KEMAL | – više
 109. HABUL ZINETA | – više
 110. HADŽIĆ JAKUP | – više
 111. HADŽIĆ SUZANA | – više
 112. HADŽIĆ SEAD | – više
 113. HADŽIFEJZOVIĆ HAJRUDIN | – više
 114. HADŽIKADUNIĆ FIKRET | – više
 115. HADŽIMUSTAFIĆ NUSRETA | – više
 116. HADŽISELIMOVIĆ NASIHA | – više
 117. HADŽOVIĆ HAJRUDIN | – više
 118. HAFIZOVIĆ MAJA | – više
 119. HAFIZOVIĆ NEVICA | – više
 120. HAJDAR MUMIN | – više
 121. HAJDARBEGOVIĆ ABIDA | – više
 122. HALIDOVIĆ HAZEMA | – više
 123. HALILOVIĆ IZET | – više
 124. HALILOVIĆ ATIFA | – više
 125. HAMZAGIĆ ESMA | – više
 126. HASANBAŠIĆ-BRAJKOVIĆ IZMIRA | – više
 127. HASANBEGOVIĆ ĐULA | – više
 128. HASEČIĆ SABIHA | – više
 129. HASIČEVIĆ AMIR | – više
 130. HASOVIĆ ZIJAD | – više
 131. HELEZ ALIJA | – više
 132. HERENDA SENAD | – više
 133. HERIĆ KASIM | – više
 134. HODŽIĆ ABID | – više
 135. HODŽIĆ FIKRETA | – više
 136. HODŽIĆ SALEM | – više
 137. HODŽIĆ SEJDALIJA | – više
 138. HODŽIĆ DŽEVIDA | – više
 139. HOZIĆ MUHAREM | – više
 140. HRKAĆ DOMAGOJ | – više
 141. HRNJIĆ AHMO | – više
 142. HUBIĆ SEDINA | – više
 143. HUREMAGIĆ HASIB | – više
 144. HURIĆ ALMIRA | – više
 145. HUSANOVIĆ DŽENAMINA | – više
 146. IBRAHIMOVIĆ FADILA | – više
 147. IMAMOVIĆ ENVERA | – više
 148. IMAMOVIĆ EDNA | – više
 149. IMAMOVIĆ SABAHETA | – više
 150. IMŠIĆ MIRSADA | – više
 151. ISOVIĆ ŠERIF | – više
 152. IVANKOVIĆ DRAŽENKA | – više
 153. IVANKOVIĆ KATA | – više
 154. IVANKOVIĆ IVA | – više
 155. JAGANJAC HAMID | – više
 156. JAHIĆ MELIHA | – više
 157. JAHIĆ SENADA | – više
 158. JAHJAEFENDIĆ MELIHA | – više
 159. JAKUPOVIĆ-DIVKOVIĆ ISMETA | – više
 160. JANJOŠ MIRSADA | – više
 161. JASIKA AIDA | – više
 162. JAŠAREVIĆ NIHAD | – više
 163. JOZIĆ MILICA | – više
 164. JULEVIĆ HANIFA | – više
 165. JUNUZOVIĆ PAŠA | – više
 166. JUNUZOVIĆ ISMETA | – više
 167. JURČEVIĆ IVANA | – više
 168. JUSUFOVIĆ AMIRA | – više
 169. KAFEDŽIĆ SELIMA | – više
 170. KAHRIĆ ERMIN | – više
 171. KAKNJO LEJLA | – više
 172. KAKNJO SABRIJA | – više
 173. KALAJEVAC AMIRA | – više
 174. KAPIĆ REUF | – više
 175. KAPIĆ ESMIRA | – više
 176. KARAČIĆ NEDŽAD | – više
 177. KARAHASAN MEHMED | – više
 178. KARAMUSTAFIĆ MUNIRA | – više
 179. KARIĆ NERMA | – više
 180. KASAP MUNEZEHA | – više
 181. KASUMOVIĆ-BAKAREVIĆ INDIRA | – više
 182. KATANA AMRA | – više
 183. KITIĆ MILENKO | – više
 184. KLOBUČAR JANKO | – više
 185. KNEZOVIĆ DRAGAN | – više
 186. KORAJLIĆ SADINA | – više
 187. KORDIĆ DINA | – više
 188. KOVAČ BLAGO | – više
 189. KOVAČEVIĆ NERMINA | – više
 190. KOVAČEVIĆ ESMA | – više
 191. KOZLIĆ OMER | – više
 192. KOŽARIĆ MENSUD | – više
 193. KRAJŠEK AZRA | – više
 194. KREŠIĆ TOMISLAV | – više
 195. KRIŽANOVIĆ DANICA | – više
 196. KRTALIĆ ZORAN | – više
 197. KRUNIĆ MILENKO | – više
 198. KUKAVICA UZEIR | – više
 199. KULENOVIĆ NAJA | – više
 200. KULJUH HAŠA | – više
 201. KUREŠEPI RADINKA | – više
 202. KURTIĆ-BAŠIĆ FADILA | – više
 203. KURTOVIĆ INESKA | – više
 204. KVESIĆ DIANA | – više
 205. LALIĆ SADA | – više
 206. LETIĆ MAIDA | – više
 207. LETO ISMET | – više
 208. LIPOVAČA ALMIR | – više
 209. LONČAR BORIS | – više
 210. LOVNIČKI STANA | – više
 211. MADUNIĆ ANTE | – više
 212. MADŽAK NEDŽAD | – više
 213. MAHALIJA SABIHA | – više
 214. MAHOVIĆ SUADA | – više
 215. MARIĆ LJERKA | – više
 216. MARIJANOVIĆ MIRKO | – više
 217. MARIJANOVIĆ ANICA | – više
 218. MARUŠIĆ ZDRAVKO | – više
 219. MATARADŽIJA ADNAN | – više
 220. MEDIĆ ĐINO | – više
 221. MEDIĆ ANGELA | – više
 222. MEHANOVIĆ IBRAHIM | – više
 223. MEHIĆ LJILJANA | – više
 224. MEKIĆ EMIRA | – više
 225. MEMIĆ JASMINA | – više
 226. MERZIĆ IDRIZ | – više
 227. MEŠIĆ EMINA | – više
 228. MIJATOVIĆ DRAGAN | – više
 229. MILIČEVIĆ LIDIJA | – više
 230. MILIČEVIĆ JELKA | – više
 231. MILJKO MLADEN | – više
 232. MIRKOVIĆ MILKO | – više
 233. MIŠIĆ DINKA | – više
 234. MIŠIĆ MIRKO | – više
 235. MLIVIĆ NIDHETA | – više
 236. MORANJKIĆ BEŠLAGA | – više
 237. MOSTARLIĆ MUSTAFA | – više
 238. MRKONJA SEMIR | – više
 239. MUFTIĆ MIRSAD | – više
 240. MUHAREMOVIĆ MUHAMED | – više
 241. MUJAK RASIMA | – više
 242. MUJAN KASIM | – više
 243. MUJANOVIĆ SABINA | – više
 244. MUJČIĆ ALMINA | – više
 245. MUJČIĆ ANESA | – više
 246. MUJEZINOVIĆ SENIJA | – više
 247. MUJIĆ MIDHAT | – više
 248. MUJINOVIĆ HAMDIJA | – više
 249. MULALIĆ ENVER | – više
 250. MUŠINOVIĆ BELMA | – više
 251. NIKIĆ BILJANA | – više
 252. NIKOLIĆ GORDANA | – više
 253. NIŠIĆ MEJRUŠA | – više
 254. NIŠIĆ SAFET | – više
 255. NOVOKMET MILAN | – više
 256. NUHANOVIĆ EMIR | – više
 257. NURDINOVIĆ SABINA | – više
 258. OBARČANIN KEMAL | – više
 259. OBHOĐAŠ FATIMA | – više
 260. OBRALIJA ŠEVKIJA | – više
 261. OMERAGIĆ ENSAR | – više
 262. OMERAGIĆ FARUK | – više
 263. OMERHODŽIĆ REFIK | – više
 264. OMEROVIĆ MIRSADA | – više
 265. OVČINA MUNIB | – više
 266. PAŠIĆ AIDA | – više
 267. PAŠIĆ HARIS | – više
 268. PAŠIĆ ZIJAD | – više
 269. PAŽIN MIRA | – više
 270. PEKEZ ALEKSANDAR | – više
 271. PEKMEZ SENAD | – više
 272. PIDRO ELVIRA | – više
 273. PILAV TIFA | – više
 274. PINJUH ZORAN | – više
 275. POLIĆ JASMINA | – više
 276. POLUTAK OSMO | – više
 277. POPOVIĆ VELIBOR | – više
 278. PORČIĆ HASAN | – više
 279. PRAČIĆ ASIMA | – više
 280. PRASKO ANISA | – više
 281. PRAŠLJIVIĆ KERIMA | – više
 282. PROHO SAFET | – više
 283. PUDAR ANICA | – više
 284. RADOIČIĆ VOJIMIR | – više
 285. RAHMAN ADNANA | – više
 286. RAHMANOVIĆ ZIJAD | – više
 287. RAMOVIĆ ISMET | – više
 288. RAŠIĆ MARKO | – više
 289. REDŽEP NEDŽAD | – više
 290. RIBIČIĆ-LATINOVIĆ KATARINA | – više
 291. RIZVAN AMRA | – više
 292. RIZVANBEGOVIĆ OMER | – više
 293. RIZVIĆ SALIHA | – više
 294. ROŠIĆ SUAD | – više
 295. SAHAČIĆ SALKO | – više
 296. SALIHBAŠIĆ ŠEHZADA | – više
 297. SALIHOVIĆ HALADIN | – više
 298. SELIMOVIĆ ALIDA | – više
 299. SERDAREVIĆ MUNIR | – više
 300. SIJAMIĆ MIRSADA | – više
 301. SIJAMIJA MERDŽANA | – više
 302. SIJERČIĆ ASIM | – više
 303. SILIĆ BEGZADA | – više
 304. SIPOVIĆ AMIRA | – više
 305. SIVRO FADIL | – više
 306. SOFTIĆ AMELA | – više
 307. SOFTIĆ SABINA | – više
 308. SOFTIĆ DIANA | – više
 309. SOKOLOVIĆ RABIJA | – više
 310. SOKOLOVIĆ DAMIR | – više
 311. SOPTA RUŽA | – više
 312. SOVIĆ JOZO | – više
 313. SPAJIĆ KARLO | – više
 314. SULEJMANOVIĆ AVDIJA | – više
 315. SULJAGIĆ NEKIR | – više
 316. SUŠAC NEVENKA | – više
 317. ŠABIĆ ELVIRA | – više
 318. ŠABOTIĆ FERID | – više
 319. ŠADIĆ MUHAMED | – više
 320. ŠAHBEGOVIĆ KEMAL | – više
 321. ŠAKOVIĆ ASIM | – više
 322. ŠAPINA HRVOJE | – više
 323. ŠARAK AIDA | – više
 324. ŠARAVANJA FRANJO | – više
 325. ŠEHIĆ SEAD | – više
 326. ŠEHOVIĆ NERMINA | – više
 327. ŠEHOVIĆ ALMA | – više
 328. ŠESTIĆ MAHIRA | – više
 329. ŠIMIĆ IVANKA | – više
 330. ŠIŠIĆ HATIDŽA | – više
 331. ŠIŠIĆ MUAMERA | – više
 332. ŠKAMO ADIL | – više
 333. ŠKAPUR AZRA | – više
 334. ŠLJIVO SUADA | – više
 335. ŠLJOKIĆ BERNA | – više
 336. ŠUTALO DIJANA | – više
 337. TAHIROVIĆ BESIM | – više
 338. TALIĆ FIKRET | – više
 339. TALIĆ RABIJA | – više
 340. TOŠANOVIĆ VITOMIR | – više
 341. TREBOVIĆ GORAN | – više
 342. TUCE NEDŽAD | – više
 343. TURKOVIĆ ZORAN | – više
 344. UDOVČIĆ EDIN | – više
 345. UGLJANIN MULIJA | – više
 346. USTALIĆ SELMA | – više
 347. USTAVDIĆ ANESA | – više
 348. UZUNIĆ ZIJADA | – više
 349. VANOVAC ALEKSANDRA | – više
 350. VARIVODA ZORAN | – više
 351. VELIĆ FUAD | – više
 352. VIDAKOVIĆ SLOBODAN | – više
 353. VIDOVIĆ DEJAN | – više
 354. VITEŠKIĆ JASMINKA | – više
 355. VOLODER VASVA | – više
 356. VUJIĆ SAŠA | – više
 357. VUJOVIĆ-KICO SVJETLANA | – više
 358. VUKOJA BOŽO | – više
 359. ZAJIMOVIĆ EMIR | – više
 360. ZOVKO ŽARKO | – više
 361. ZUKO NERMIN | – više
 362. ŽILIĆ SAFIJA | – više

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.