Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Registar revizorskih društava
 1.  ABACUS PLUS d.o.o. Zenica | Školska br. 1, Zenica | 9040400104- više
 2.  ARMIN-REV d.o.o. Sarajevo | Pavla Lukača br. 8, Sarajevo | 9090383101- više
 3.  ASKOM d.o.o. Sarajevo | Asima Ferhatovića br. 52, Sarajevo | 9090385106- više
 4.  AUDITING d.o.o. Sarajevo | Trebevićka br. 7, Sarajevo | 9090315103- više
 5.  AUDITOR d.o.o. Tuzla | Kojšino br. 15, Tuzla | 9030378104- više
 6.  BILANS d.o.o. Sarajevo | Ljubljanska br. 16A, Sarajevo | 9090372104- više
 7.  BP REVIZOR d.o.o. Sarajevo | Kotromanića br. 48, Sarajevo | 9090370108- više
 8.  CONFIDA d.o.o. Sarajevo | Ćumurija 6/I, Sarajevo | 9090362105- više
 9.  DELOITTE d.o.o. Sarajevo | Jadranska bb, Sarajevo | 9090395105- više
 10.  DŽAFEROVIĆ d.o.o. Sarajevo | Branilaca Sarajeva br. 5/III, Sarajevo | 9090397101- više
 11.  ECON PLUS d.o.o. Brčko distrikt BiH | Fra Serafina Zečevića br.15, Brčko | 9110388106- više
 12.  EKUS d.o.o. Široki Brijeg | Fra Didaka Buntića bb, Š. Brijeg | 9080382105- više
 13.  EMAM BCG d.o.o. Sarajevo | H. Kreševljakovića br. 18/II, Sarajevo | 9090411100- više
 14.  ERNST & YOUNG d.o.o. Sarajevo | Muhameda Kantardžića br. 3, Sarajevo | 9090011116- više
 15.  EURO-BIRO d.o.o. Sarajevo | Hifzi Bjelavca br. 86, Ilidža-Sarajevo | 9090317109- više
 16.  EX PROFESSO d.o.o. Sarajevo | Maršala Tita br.30, Sarajevo | 9090412108- više
 17.  EXPERT d.o.o. Zenica | Lukovo polje br. 54, Zenica | 9040414105- više
 18.  FERCON d.o.o. Sarajevo | Trg Barcelone br. 1, Sarajevo | 9090391104- više
 19.  FINACO-R d.o.o. Mostar | Stjepana Radića br. 31A, Mostar | 9070022117- više
 20.  FORCE d.o.o. Sarajevo | Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo | 9090406100- više
 21.  HASIČEVIĆ d.o.o. Gračanica | Zlatnih ljiljana bb, Gračanica | 9030427109- više
 22.  INTERCOD d.o.o. Kladanj | Jaz br. 9A, Kladanj | 9030398102- više
 23.  INTERCONS d.o.o. Zenica | Masarykova br. 48, Zenica | 9040399108- više
 24.  ISAH-REV d.o.o. Sarajevo | Ferde Hauptmana br. 7, Sarajevo | 9090355109- više
 25.  IVANJ d.o.o. Čapljina | Ante Starčevića bb, Čapljina | 9070404109- više
 26.  KM-REV d.o.o. Sarajevo | Derviša Numića br. 9, Sarajevo | 9090381105- više
 27.  KONER d.o.o. Žepče | Ulica Prva bb, Žepče | 9040373103- više
 28.  KPMG B-H d.o.o. Sarajevo | Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo | 9090394108- više
 29.  Leitner+Leitner Revizija d.o.o. Sarajevo | Kranjčevićeva br. 4a, Sarajevo | 9090423105- više
 30.  LUCIDA d.o.o. Sarajevo | Dalmatinska br. 1/I, Sarajevo | 9090463101- više
 31.  MERFI d.o.o. Sarajevo | Porodice Ribar br.37, Sarajevo | 9090410102- više
 32.  NGO & BUSSINESS Audit d.o.o. Sarajevo | Trg Heroja br. 10, Sarajevo | 9090409104- više
 33.  ORECONS & AUDIT d.o.o. Zenica | Muftije Šemsekadića br.14, Zenica | 9040434103- više
 34.  PKF RE OPINION d.o.o. Sarajevo | Grbavička br. 4, Sarajevo | 9090351108- više
 35.  PRAČIĆ d.o.o. Tuzla | Maršala Tita br. 82, Tuzla | 9030420104- više
 36.  PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo | Fra A. Zvizdovića br.1, Sarajevo | 9090356107- više
 37.  PRIZMA RRS d.o.o. Novi Travnik | Kralja Tvrtka bb, Novi Travnik | 9060432102- više
 38.  PRO KONTO d.o.o. Tuzla | Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla | 9030004122- više
 39.  RECOM d.o.o. Mostar | Lacina bb (PC Vila Neretva) | 9070435103- više
 40.  RECONT d.o.o. Zenica | Branislava Nušića br. 7, Zenica | 9040379100- više
 41.  REKAPITAL d.o.o. Bugojno | Sultan Ahmeda br. 70, Bugojno | 9060431104- više
 42.  REMES d.o.o. Bihać | Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać | 9010338102- više
 43.  RESPEKT d.o.o. Tuzla | Pozorišna br.11, Tuzla | 9030367107- više
 44.  REV BLEK d.o.o. Grude | Kralja Tomislava br. 27, Grude | 9080441109- više
 45.  REVAH d.o.o. Tešanj | Braće Kotorića br. 16, Jelah-Tešanj | 9040436108- više
 46.  REVCONT d.o.o. Gradačac | Hadžiefendijina bb, Gradačac | 9030390109- više
 47.  REV-HANI d.o.o. Sarajevo | Branilaca Šipa br. 17, Sarajevo | 9090368102- više
 48.  REVICUS d.o.o. Zenica | Štrosmajerova br. 11, Zenica | 9040408107- više
 49.  REVIDENT d.o.o. Grude | Trg Herceg Bosne br.4, Grude | 9080319107- više
 50.  REVIDENT d.o.o. Zenica | Bulevar Kulina Bana br. 28 E, Zenica | 9040365109- više
 51.  REVIFORM d.o.o. Sarajevo | Radićeva br. 2/P, Sarajevo | 9090025116- više
 52.  REVIK d.o.o. Sarajevo | Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo | 9090314106- više
 53.  REVIKO d.o.o. Travnik | Šumeće br. 156, Travnik | 9060426104- više
 54.  REVIKONTO d.o.o. Brčko Distrikt | Jelenke Voćkić br. 8, Brčko Distrikt | 9110416105- više
 55.  REVING d.o.o. Kiseljak | Lepenica-Gojakovac bb, Kiseljak | 9060421105- više
 56.  REVIQUAL d.o.o. Istočno Sarajevo | Spasovdanska br. 12, Istočno Sarajevo | 9120002127- više
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.