Ministarstvo

Izmjene i dopune Budžeta BPK Goražde za 2022.godinu, decembar 2022. Odluka o privremenom finansiranju BPK Goražde od...

Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2018.godinu Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2017.godinu Izvještaj...

Kantonalno ministarstvo za finansije vrši: upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poreski sistem i...

Ministar Nadležnosti Uposlenici Organizacija Projekti Kontakt    

Novosti Javne rasprave Obavještenja Konkursi Javne nabavke