Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
U organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i privremene Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde
Održana Javna rasprava o nacrtima Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023.godinu
Datum: 11.01.2023.

U organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  privremene  Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde, danas je u Goraždu održana Javna rasprava o nacrtima Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023.godinu. Javnoj raspravi u Goraždu prethodile su javne rasprave u općinama Foča i Pale u FBiH.

Planirana sredstva u Nacrtu budžeta BPK za 2023. godinu iznose 55.482.115KM, iako su na osnovu prvih konsultacija, prema riječima resornog ministra Nedima Muratspahića, zahtjevi budžetskih korisnika bili mnogo veći.

Na javnoj raspravi kojoj je prisustvovao veliki broj učesnika, izneseno je niz primjedbi i sugestija na nacrt Budžeta BPK Goražde, a sve njih Ministarstvo za finansije će uzeti u razmatranje prije utvrđivanja konačnog prijedloga koji će biti dostavljen prema Vladi BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: 73000 Goražde, BiH, Trg Branilaca 2,
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

NEDIM MURATSPAHIĆ,  dipl.ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Trg branilaca 2
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: nedim.muratspahic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.