Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
19.12.2019.
Registar budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
02.10.2019.
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RBK
02.10.2019.
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA BUDŽETSKIH KORISNIKA BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
22.01.2019.
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga tehničke i funkcionalne podrške za Trezorski sistem ,,Centralizovani obračun i isplate plaća” (COIP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
30.06.2017.
MINISTARSTVO ZA FINANSIJE – APLIKACIONA FORMA ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA
30.06.2017.
Program utroska sredstava Ministrarstva finansija Bosansko -podrinjskog kantona Gorazde“, sa ekonomskog koda 614300 – Tekuci transferi neprofitnim organizacijama
23.12.2016.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDZETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE ZA 2016. GODINU
14.12.2015.
NACRT BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2016. GODINU
Kontakt

Adresa: 73000 Goražde, BiH, Trg Branilaca 2,
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

NEDIM MURATSPAHIĆ,  dipl.ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Trg branilaca 2
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: nedim.muratspahic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.