Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 72. redovnoj sjednici utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021.godinu,  u iznosu od 39.524.000,00 KM, što je...
Datum: 16.12.2020.
Okončana je realizacija Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanim stanjem nesreće na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde čijom implementacijom je iz Budžeta ovog kanton, odnosno sa “Covid” računaVlade, kao mjera...
Datum: 07.09.2020.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Esad Kanlić posjetili su danas Kantonalni porezni ured Goražde. Na sastanku sa direktorom Harisom Delizaimovićem razgovarano je o saradnji...
Datum: 31.08.2020.
Implementacija Zakona  o ublažavanju negativnih posljedica izazvanim stanjem nesreće BPK Goražde, kada je riječ o podršci privrednim subjektima, u završnoj je fazi, a Bosansko-podrinjski kanton prvi je kanton u...
Datum: 23.07.2020.
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.