Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
U Ministarstvu za finansije danas je održana press konferencija na kojoj je predstavljen usvojeni Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu. Resorni ministar Nudžeim Džihanić podsjetio je da je...
Datum: 28.12.2017.
Ministar za finansije Nudžeim Džihanić predstavio je Nacrt budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu koji je Vlada BPK Goražde, zajedno s Nacrtom zakona o izvršenju budžeta za narednu...
Datum: 15.12.2017.
U organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan još jedan u nizu sastanaka  ministara u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona s ciljem priprema za donošenje Odluke o izmjenama...
Datum: 16.08.2017.
Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nudžeim Džihanić održao je danas press konferenciju na kojoj je govorio u Odluci o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog...
Datum: 14.07.2017.
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Copy of 1879Ministar za finansije
NUDŽEIM DŽIHANIĆ dipl.ecc.

Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: nudzeim.dzihanic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.