Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Brojne delegacije i gosti odali su počast prvim žrtvama agresije, a cvijeće je položeno i na spomen obilježje Šehidska kapija u Ustikolini i partizansko spomen obilježje. Počast šehidima i...
Datum: 18.03.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za urbanizam za pokretanje izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji krova zgrade Ministarstva za finansije BPK-a...
Datum: 04.03.2022.
Nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 27.redovne, sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnom stanju na području...
Datum: 03.03.2022.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu na ime naknade za civilne žrtve...
Datum: 22.02.2022.
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.