Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 26.07.2021.godine izvršilo uplatu finansijskih sredstava na ime...
Datum: 26.07.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 91. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za finansije, usvojila je Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2022-2024 godina. Radi se o strateškom...
Datum: 28.06.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 24.06.2021.godine izvršilo uplatu finansijskih sredstava na ime...
Datum: 25.06.2021.
Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 35. sjednici održanoj danas,  razmatrala je Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Izvještaj o utrošku...
Datum: 08.06.2021.
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.