Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava, u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde sa nivoa Federacije BiH doznačena su grant sredstva u iznosu od 4.195.000 KM, potvrdio je na današnjoj press...
Datum: 29.09.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 23.09.2021. godine izvršilo uplatu finansijskih sredstava na...
Datum: 23.09.2021.
O dinamici isplate po  Programima kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. i 2021. godinu na današnjoj press konferenciji govorili su premijerka BPK Goražde Aida Obuća te ministri za...
Datum: 07.09.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 20.08.2021. godine izvršilo uplatu finansijskih sredstava na...
Datum: 20.08.2021.
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.