Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
21.06.2017.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDZETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE ZA PERIOD 2018-2020. godina
07.04.2017.
BUDŽET BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA 2017. GODINU
07.04.2017.
ZAKON O IZVRSENJU BUDZETA BPK-a GORAZDE ZA 2017 . GODINU
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.