Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
24.02.2021.
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA BPK GORAŽDE ZA 2021.GODINU
30.12.2019.
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA BPK GORAŽDE ZA 2020.GODINU
19.12.2019.
Registar budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
02.10.2019.
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA BUDŽETSKIH KORISNIKA BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
02.10.2019.
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA BPK za 2019. GODINU
21.06.2017.
Zakon o izvrsenju Budzeta BPK Gorazde za 2017. godinu
21.06.2017.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDZETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE ZA PERIOD 2018-2020. godina
15.05.2016.
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA BPK GORAŽDE ZA 2016.GODINU
14.04.2015.
Zakon o izvršenju budžeta za 2015. godinu
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.