Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
21.06.2017.
Zakon o izvrsenju Budzeta BPK Gorazde za 2017. godinu
21.06.2017.
DOKUMENT OKVIRNOG BUDZETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE ZA PERIOD 2018-2020. godina
14.04.2015.
Zakon o izvršenju budžeta za 2015. godinu
06.12.2012.
Nacrt ZAKONA o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu
06.12.2012.
Nacrt Zakona o administrativnim taksama 2012 IV
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.