Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
02.10.2019.
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RBK
02.10.2019.
2.OBRAZAC ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR-_OBRAZAC_PRBK
02.10.2019.
1.OBRAZAC ZA UPIS U REGISTAR-_OBRAZAC_RBK_
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.