Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
16.12.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 72. redovnoj sjednici utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021.godinu,  u iznosu od 39.524.000,00...
07.09.2020.
Okončana je realizacija Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanim stanjem nesreće na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde čijom implementacijom je iz Budžeta ovog kanton, odnosno sa “Covid”...
31.08.2020.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Esad Kanlić posjetili su danas Kantonalni porezni ured Goražde. Na sastanku sa direktorom Harisom Delizaimovićem razgovarano...
23.07.2020.
Implementacija Zakona  o ublažavanju negativnih posljedica izazvanim stanjem nesreće BPK Goražde, kada je riječ o podršci privrednim subjektima, u završnoj je fazi, a Bosansko-podrinjski kanton prvi...
23.06.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je na posljednoj sjednici Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2012-2023.godina. Dokument okvirnog budžeta je akt koji sadrži makroekonomske projekcije...
04.05.2020.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Mirsad Agović upriličili su danas press konferenciju na kojoj su predstavili Izvještaj o izvršenju budžeta BPK...
10.04.2020.
Na sjednici je usvojen zaključak o utvrđivanju načina rada i radnog vremena za budžetske korisnike zaposlene u institucijama čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Van snage...
21.03.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja je u stalnom zasjedanju, s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa na području Kantona, danas je usvojila slijedeće zaključke: Da sva ministarstva, službe,...
20.03.2020.
Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 7. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 20.03.2020. godine, d o n o s i  N A R E...
26.02.2020.
U sali Gradske uprave Goražde danas je upriličeno svečano potpisivanje Ugovora o realizaciji Projekta „Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala kroz širu društvenu zajednicu“. Ugovor sa generalnim sekretarom...
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.