Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
24.11.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu na ime naknade...
17.11.2021.
U organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ustavne i zakonodavno-pravne komisije te Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde, danas je u...
09.11.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022 godinu. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu...
22.10.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 22.10.2021. godine izvršilo uplatu...
29.09.2021.
Nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava, u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde sa nivoa Federacije BiH doznačena su grant sredstva u iznosu od 4.195.000 KM, potvrdio je...
23.09.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 23.09.2021. godine izvršilo uplatu...
07.09.2021.
O dinamici isplate po  Programima kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. i 2021. godinu na današnjoj press konferenciji govorili su premijerka BPK Goražde Aida Obuća...
20.08.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 20.08.2021. godine izvršilo uplatu...
18.08.2021.
O Izvještaju o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prvih šest mjeseci tekuće godine, koji je nedavno usvojila Vlada BPK Goražde na današnjoj press konferenciji govorio...
10.08.2021.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća potpisala je danas ugovore sa korisnicima sredstava po Programu utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda-Tekući transferi neprofitnim organizacijama....
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.