Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
23.09.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 23.09.2021. godine izvršilo uplatu...
07.09.2021.
O dinamici isplate po  Programima kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. i 2021. godinu na današnjoj press konferenciji govorili su premijerka BPK Goražde Aida Obuća...
20.08.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 20.08.2021. godine izvršilo uplatu...
18.08.2021.
O Izvještaju o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prvih šest mjeseci tekuće godine, koji je nedavno usvojila Vlada BPK Goražde na današnjoj press konferenciji govorio...
10.08.2021.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća potpisala je danas ugovore sa korisnicima sredstava po Programu utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda-Tekući transferi neprofitnim organizacijama....
26.07.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 26.07.2021.godine izvršilo uplatu finansijskih...
28.06.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 91. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za finansije, usvojila je Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2022-2024 godina. Radi...
25.06.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 24.06.2021.godine izvršilo uplatu finansijskih...
08.06.2021.
Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 35. sjednici održanoj danas,  razmatrala je Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i...
27.05.2021.
Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 27.05.2021.godine izvršilo uplatu finansijskih...
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.