Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Press konferencija ministra za finansije BPK Goražde
Budžet BPK za narednu godinu, osim socijalne, ima i razvojnu komponentu
Datum: 09.11.2021.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022 godinu.

Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 40.140.850,00 KM, prema obrazloženju resornog ministra, utvrđen je na osnovu realnih pokazatelja ostvarenja prihoda u tekućoj i prethodnoj godini,  smjernica ekonomske i fiskalne politike za period 2022-2024. godina, pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva za finansije na nacrt ovog značajnog dokumenta te Strategije razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godina.

Kako ističe ministar za finansije BPK Goražde Esad Kanlić, pri izradi nacrta budžeta zahtjevi budžetskih korisnika nisu bili u skladu sa instrukcijama Ministarstva za finansije, bili su znatno veći i iznosili su 48.006.644 KM, tako da se nije moglo udovoljiti njihovim zahtjevima.

„Na osnovu Zakona o budžetima u FBiH, Vlada BPK Goražde usvojila je dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2022-2024., tako da je Ministarstvo za finansije BPK Goražde imalo mogućnost, kroz instrukciju koja je dostavljena budžetskim korisnicima, staviti  napomenu da njihovi prijedlozi finansijskih planova za 2022.godinu ne mogu prelaziti limitirane iznose iz Dokumenta okvirnog budžeta, dok im je ostavljena mogućnost da te iznose mogu rasporediti po ekonomskim kodovima, u skladu sa svojim prioritetima“-ističe ministar Kanlić.

Iako je planiran u realnom iznosu, Budžet BPK za narednu godinu, kako je naglašeno, osim socijalne, ima i razvojnu komponentu i ta sredstva će kroz budžete Vlade i resornih ministarstava biti utrošena za infrastrukturne projekte i kapitalna ulaganja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ESAD KANLIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.