Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Održan sastanak sa predstavnicima Razvojne banke F BiH
Datum: 04.10.2011.

Na današnjem sastanku kod premijera BPK-a Goražde Emira Frašta ministri za finansije i privredu Muhidin Pleh i Demir Imamović razgovarali su sa predstavnicima Razvojne banke F BiH o uslovima za realizaciju kreditnog aranžmana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Dogovoreni su detalji oko sljedećih koraka potrebnih za dobijanje sredstava iz razvojnih kredita ove banke koja bi se koristila za finansiranje razvojnih i infrastrukturnih projekata u interesu građana BPK-a Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.