Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
10.10.2014.
Nakon općina Pale i Foča (FBiH), u organizaciji Ministarstva za finansije i Ustavne i zakonodavno-pravne komisije javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona...
10.10.2014.
U organizaciji kantonalnog Ministarstva za finansije u Goraždu je danas održana zadnja javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu,...
18.12.2013.
Nakon javnih rasprava provedenih u sve tri općine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je prijedlog Budžeta BPK u iznosu od 42.011.084 KM. U odnosu na nacrt,...
12.12.2013.
U Goraždu je danas održana zadnja u nizu javnih rasprava o Nactu budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu koji je planiran u iznosu od  40.482.592,00...
31.10.2013.
Ministarstvo za finansije BPK Goražde završilo je aktivnosti na izmjeni i dopuni Budžeta BPK za 2013.godinu. Rebalans budžeta proslijeđen je Vladi, a prema očekivanjima ministra finansija...
25.09.2013.
Vesna Nemec Klisura, Daliborka Milović i Belkisa Vehabović, delegati u Domu naroda i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te ministri za finansije...
23.09.2013.
Smanjen priliv sredstava u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona u prvih devet mjeseci ove godine, posebno onih od indirektnih poreza, ne može zadovoljiti sve potrebe budžetskih korisnika. Kako...
07.08.2013.
Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto i ministar za finansije Alem Mujković sastali su se danas sa načelnikom općine Foča-Ustikolina Zijadom Kunovcem i njegovim pomoćnicima: Mensudom...
14.06.2013.
Vlada Federacije BiH donijela je juče šest pojedinačnih odluka o odobravanju korištenja sredstava s proračunske pozicije tekući transferi drugim razinama vlasti. Tako je Bosansko-podrinjskom i Posavskom...
14.06.2013.
Vlada Federacije BiH utvrdila je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, Prijedlog zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom uređuju se planiranje, izrada, donošenje...
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.