Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
04.10.2011.
Na današnjem sastanku kod premijera BPK-a Goražde Emira Frašta ministri za finansije i privredu Muhidin Pleh i Demir Imamović razgovarali su sa predstavnicima Razvojne banke F...
30.09.2011.
Na današnjoj sjednici Vlada BPK-a usvojila je Prijedlog mjera za rješavanje problema u JU Dom za stara i iznemogla lica koji će biti upućen u dalju...
30.09.2011.
Tema današnje press konferencije bila je usvajanje Nacrta izmjena i dopuna budžeta BPK-a Goražde za 2011. godinu. Prema riječima ministra Muhidina Pleha, Vlada BPK-a Goražde je...
21.09.2011.
U sali Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održana javna rasprava o nacrtu Zakona o komunalnim taksama. Javnoj raspravi u Goraždu prethodile su javne rasprave u...
16.09.2011.
Ministri za finansije i privredu u Vladi BPK-a Goražde Muhidin Pleh i Demir Imamović, na današnjoj press konferenciji kojoj je prisustvovao i premijer BPK-a Goražde Emir...
Kontakt

Adresa: Trg Branilaca 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: ministarstvo.finansija@bpkg.gov.ba

MINISTar

MIRSAD AGOVIĆ dipl.ecc.
Tel: + 387 38 224 265 / 228 705 / 228 812
Fax: + 387 38 228 438
e-mail: mirsad.agovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.